» Površina kocke

Inicijalni podaci$$S= 6a^{2}$$
Takodje pogledajte: