» Površina elipse

Inicijalni podaci$$A= \pi \times a \times b$$

Takodje pogledajte: