» Površina paralelograma i romba

Inicijalni podaci$$A= b \times h$$

Takodje pogledajte: