» Površina kvadrata i pravougaonika

Inicijalni podaci$$A= l \times w$$

Takodje pogledajte: