» Neto sadašnja vrijednost (NPV) i indeks profitabilnosti (PI)

Početni podaciPopust  %
Razdoblje  Godine)

Godina Gotovina u Početno ulaganje/
Plaćanje
Neto novčani tok Diskontirani novčani tok

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

  Ukupan priljev Ukupni odljev Ukupni neto protok

Ukupno

Rezultat


Neto sadašnja vrijednost (NPV)
Indeks profitabilnosti (PI)


\begin{align} NPV &=-C_{0}+\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}\\ \\ PI &=\frac{\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}}{C_{0}}\\ \end{align}


Rotate device!