» Pole powierzchni elipsy

Wstępne dane



$$A= \pi \times a \times b$$