» Elipsės arba ovalo plotas

Pirminiai duomenys$$A= \pi \times a \times b$$