» Univerzálny kalkulátor trojuholníka


Počiatočné údaje (3/6)°
°
°

Následok


Obsah
Obvod
Polovičný obvod
Výška ha
Výška hb
Výška hc
Polomer vpísanej kružnice
Obvodový polomer
Mediána ma
Mediána mb
Mediána mc