» Kalkulator trójkąta


Wstępne dane (3/6)°
°
°

Wynik


Powierzchnia
Obwód
Połowa obwodu
Wysokość ha
Wysokość hb
Wysokość hc
Promień okręgu opisanego
Promień okręgu wpisanego
Środkowa trójkąta ma
Środkowa trójkąta mb
Środkowa trójkąta mc