» Koło


Wstępne dane
Koło


Koło – zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie, nazywanego środkiem koła, jest mniejsza lub równa długości promienia koła.


\begin{align} A &= \pi r^{2} = \frac {\pi d^{2}}{4}\\ \\ C &= 2\pi r = \pi d\\ \\ d &= 2r\\ \\ \pi &= 3.1415926535897...\\ \\ 2\pi &= 6.2831853071796...\\ \end{align}