Visi skaičiuotuvai » Apskritimas, skritulys
\begin{align} \pi &= 3.1415926535897...\\ \\ 2\pi &= 6.2831853071796...\\ \\ A &= \pi r^{2} = \frac {\pi d^{2}}{4}\\ \\ C &= 2\pi r = \pi d\\ \\ d &= 2r \end{align}