» Index tělesné hmotnosti


Počáteční údaje


Růst
Tělesná hmotnost

Následek


Index tělesné hmotnosti (BMI)
Nový index tělesné hmotnosti (new BMI)


Index tělesné hmotnosti


Index tělesné hmotnosti

Index tělesné hmotnosti (BMI) je spočítán podle následujícího vzorce: BMI = váha (kg) / výška (m)2. Pokud jsou použity libry a palce, musí se aplikovat konverzní faktor 703 (kg/m2) / (lb/in2).

Nový BMI. V roce 2013 Lloyd N. Trefethen, profesor University of Oxford, navrhl nový vzorec pro výpočet BMI osoby: BMI = 1,3 x váha / výška2,5. Stejný konverzní faktor platí pro libry a palce.

KategorieRozsah BMI
Nedostatek tělesné hmotnosti< 16
Nizká tělesná hmotnost16 - 18.5
Normalní tělesná hmotnost18.6 - 25
Zbytečná tělesná hmotnost25.1 - 30
Obézní30.1 - 35
Klinické obézní35.1 - 40
Morbidně obézní> 40.1