» Body Mass Index


Wstępne dane


Wzrost
Waga

Wynik


Body Mass Index (BMI)
Nowy wskaźnik masy ciała (new BMI)

Zobacz także:

 

Body Mass Index


Wskaźnik masy ciała, Body Mass Index, BMI, Body Mass Index calculator

Wskaźnik masy ciała (BMI) jest obliczany za pomocą następującego wzoru: BMI=waga (kg) / wzrost (m)2. Jeśli używane są funty i cale, należy zastosować współczynnik konwersji wynoszący 703 (kg/m2) / (lb/in2).

Nowy wskaźnik masy ciała. W 2013 roku Lloyd N. Trefethen, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, zaproponował nową formułę obliczania wskaźnika masy ciała osoby: BMI=1,3 x waga / wzrost2,5. Ten sam współczynnik konwersji stosuje się do funtów i cali.

KategoriaBMI
Wygłodzenie!< 16
Niedowagę!16 - 18.5
Wartość prawidłową!18.6 - 25
Nadwagę!25.1 - 30
I stopień otyłości!30.1 - 35
II stopień otyłości!35.1 - 40
III stopień otyłości!> 40.1