» Kroppsmasseindeks

Indata


Høyde
Vekt

Resultat


Body Mass Index (BMI)

Se også:

 

KategoriBMI
Sterk undervektig< 16
Undervektig16 - 18.5
Idealvektig18.6 - 25
Overvektig25.1 - 30
Kraftig fedme30.1 - 35
Sterk fedme35.1 - 40
Ekstrem fedme> 40.1