» Kroppsmasseindeks


Indata


Høyde
Vekt

Resultat


Body Mass Index (BMI)
Ny Body Mass Index (new BMI)

Se også:

 

Body Mass Index


Body Mass Index, BMI, Body Mass Index calculator, Kroppsmasseindeks

Body Mass Index (BMI) beregnes med følgende formel: BMI = vekt(kg) / høyde(m)2. Hvis pund og tommer brukes, må en konverteringsfaktor på 703 (kg/m2)/(lb/in2) brukes.

Den nye BMI. I 2013 foreslo Lloyd N. Trefethen, professor ved University of Oxford, en ny formel for å beregne BMI for en person: BMI = 1.3 x vekt / høyde2.5. Samme konverteringsfaktor gjelder for pund og tommer.

KategoriBMI
Sterk undervektig< 16
Undervektig16 - 18.5
Idealvektig18.6 - 25
Overvektig25.1 - 30
Kraftig fedme30.1 - 35
Sterk fedme35.1 - 40
Ekstrem fedme> 40.1