» Body Mass Index


Indata


Längd
Vikt

Resultat


Body Mass Index (BMI)
Ny Body Mass Index (new BMI)

 

Body Mass Index


BMI-kalkylator: Beräkna din Body Mass Index (BMI) enkelt. Skatta din hälsosamma kroppsvikt för en sund livsstil.

Body Mass Index (BMI) beräknas enligt följande formel: BMI = vikt (kg) / längd (m)2. Om pounds och inches används måste en konverteringsfaktor på 703 (kg/m2)/(lb/in2) tillämpas.

Den nya BMI. År 2013 föreslog Lloyd N. Trefethen, professor vid University of Oxford, en ny formel för att beräkna en persons BMI: BMI = 1,3 x vikt / längd2,5. Samma konverteringsfaktor gäller för pounds och inches.

KategoriBMI
Svår undervikt< 16
Undervikt16 - 18.5
Idealvikt18.6 - 25
Övervikt25.1 - 30
Kraftig fetma30.1 - 35
Svår fetma35.1 - 40
Sjuklig fetma> 40.1