» Индекс Телесне Масе


Иницијални подаци


Висина
Телесна тежина

Резултат


Индекс Телесне Масе (BMI)
Нов индекс на телесната маса (new BMI)

Такодје погледајте:

 

Индекс Телесне Масе


Индекс Телесне Масе

Индекс на телесна маса (ИТМ) се пресметува со следната формула: ИТМ = тежина (кг) / висина (м)2. Ако се користат фунти и инчи, се применува фактор на конверзија од 703 (кг/м2) / (фт/ин2).

Нов ИТМ. Во 2013 година Лоид Н. Трефетен, професор на Универзитетот во Оксфорд, предложи нова формула за пресметка на ИТМ на лице: ИТМ = 1,3 x тежина / висина2,5. Истата конверзиона стапка важи и за фунти и инчи.

КатегоријаБМИ опсег
Гладан< 16
Премала тежина16 - 18.5
Нормалан18.6 - 25
Прекомерна тежина25.1 - 30
Гојазан30.1 - 35
Клинички гојазан35.1 - 40
Морбидно гојазан> 40.1