» Index telesnej hmotnosti


Počiatočné údaje


Rast
Telesná hmotnosť

Následok


Index telesnej hmotnosti (BMI)
Nový index telesnej hmotnosti (new BMI)

 

Index telesnej hmotnosti


Index telesnej hmotnosti

Index telesnej hmotnosti (BMI) sa vypočítava podľa nasledujúceho vzorca: BMI = hmotnosť (kg) / výška (m)2. Ak sa používajú libry a palce, musí sa použiť konverzný faktor 703 (kg/m2)/(lb/in2).

Nový BMI. V roku 2013 navrhol Lloyd N. Trefethen, profesor Univerzity v Oxforde, nový vzorec na výpočet BMI osoby: BMI = 1,3 x hmotnosť / výška2,5. Rovnaký konverzný faktor platí aj pre libry a palce.

KategóriaRozsah BMI
Nedostatok telesnej hmotnosti< 16
Nízka telesná hmotnosť16 - 18.5
Normálny telesná hmotnosť18.6 - 25
Zbytočná telesná hmotnosť25.1 - 30
Obézni30.1 - 35
Klinické obézny35.1 - 40
Morbídne obézny> 40.1