» Ziskovosť vlastného kapitálu (duPontová rovnice)


Počiatočné údaje


Čistý zisk ×  Čisté tržby ×  Celkové aktíva =  Výnosnosť vlastného kapitálu (ROE)
%
Čisté tržby Celkové aktíva Celkový vlastný kapitál

Ziskové rozpätie Obrat celkových aktív Finančná páka ROE
0.27  × 0.16  × 2.06  =  8.65 %

Ziskové rozpätie Obrat celkových aktív ROA
0.27  × 0.16  =  4.19 %

 

Rotate device!