» Rentowność Kapitału Własnego (system Du Pont)


Wstępne dane


Dochód netto ×  Sprzedaż ×  Aktywa całkowite =  Rentowność Kapitału Własnego (ROE)
%
Sprzedaż Aktywa całkowite Wartość kapitału własnego

Marża zysku netto Obrót aktywami całkowitymi Dźwignia finansowa ROE
0.27  × 0.16  × 2.06  =  8.65 %

Marża zysku netto Obrót aktywami całkowitymi ROA
0.27  × 0.16  =  4.19 %

 

Rotate device!