Visi kalkulatori » Kapitāla atdeve (DuPont Model)


Neto ienākumi

 × 

Neto pārdošana

 × 

Aktīvi kopā

 =

Ienākumi no kapitāla (ROE)

 %

Neto pārdošana Aktīvi kopā Uzņēmuma pašu kapitāla tirgus vērtība

Peļņas norma Kopejais aktīvu apgrozījums Financial Leverage ROE
0.27

 × 

0.16

 × 

2.06

 =

8.65 %

Peļņas norma Kopejais aktīvu apgrozījums ROA
0.27

 × 

0.16

 =

4.19 %