DuPont-model

Alle beregnere » Egenkapitalforrentning (DuPont-model)


Overskud

 × 

Omsætning

 × 

Aktiver

 =

Egenkapitalforrentning (ROE)

 %

Omsætning Aktiver Egenkapital

Overskudsgrad Aktivernes omsætningshastighed Finansielle gearing ROE
0.27

 × 

0.16

 × 

2.06

 =

8.65 %

Overskudsgrad Aktivernes omsætningshastighed ROA
0.27

 × 

0.16

 =

4.19 %