» Avkastning på egenkapital (DuPont-modellen)


Indata


Overskudd ×  Omsetning ×  Aktiver =  Avkastning på egenkapital (ROE)
%
Omsetning Aktiver Andel egenkapital

Fortjenestemargin Omløpshastighet for totale eiendeler Finansielle utnytte ROE
0.27  × 0.16  × 2.06  =  8.65 %

Fortjenestemargin Omløpshastighet for totale eiendeler ROA
0.27  × 0.16  =  4.19 %

 

Rotate device!