» Avkastning på egenkapital (DuPont-modellen)

Indata


Overskudd ×  Omsetning ×  Aktiver =  Avkastning på egenkapital (ROE)
%
Omsetning Aktiver Andel egenkapital

Driftsmargin Omsetning av aktiver Finansielle utnytte ROE
0.27  × 0.16  × 2.06  =  8.65 %

Driftsmargin Omsetning av aktiver ROA
0.27  × 0.16  =  4.19 %

 

Rotate device!