» Поврат на капитал (DuPont Модел)


Иницијални подаци


Нето приход ×  Нето продаја ×  Укупна средства =  Стопа приноса капитала (ROE)
%
Нето продаја Укупна средства Укупан капитал

Профитна маржа Укупни промет активе Финансијски левериџ ROE
0.27  × 0.16  × 2.06  =  8.65 %

Профитна маржа Укупни промет активе ROA
0.27  × 0.16  =  4.19 %

 

Rotate device!