» Povrat na kapital (DuPont model)

Početni podaci


Neto dohodak ×  Neto prodaja ×  Ukupna sredstva =  Povrat na kapital (ROE)
%
Neto prodaja Ukupna sredstva Ukupni kapital

Marža profita Ukupni promet imovine Financijski utjecaj ROE
0.27  × 0.16  × 2.06  =  8.65 %

Marža profita Ukupni promet imovine ROA
0.27  × 0.16  =  4.19 %

 

Rotate device!