» Fri kontantstrøm til selskapet (FCFF)


Indata


Kontantstrøm fra driften (OCF)
Kostnader (E)
Skatter (T)
Endring i netto eiendeler (ΔNWC)
Plasseringsendringer (ΔI)

Resultat


Fri kontantstrøm til selskapet (FCFF)