» Вільний грошовий потік фірми (free cash flow to the firm - FCFF)


Первинні дані


Операційний грошовий потік (OCF)
Витрати (E)
Податки (T)
Зміна чистого оборотного капіталу (ΔNWC)
Зміна інвестицій (ΔI)

Результат


Вільний грошовий потік фірми (FCFF)