» Brīvā uzņēmuma naudas plūsma (FCFF) kalkulators


Sākotnējie dati


Operatīvā naudas plūsma (OCF)
Izdevumi (E)
(T)
Neto darba kapitāla izmaiņas (ΔNWC)
Ieguldījumu izmaiņas (ΔI)

Rezultāts


Brīvie naudas plūsmas uzņēmumam (FCFF)

Skatieties arī: