» Dekningspunkt (break-even)Indata


Faste kostnader
Variable kostnader (per enhet)
Forventet omsetning (i enheter)
Pris (per enhet)

Resultat


Fortjeneste
Fortjeneste (per enhet)
Dekningspunkt i antall enheter
Enhetspris (dekningspunkt)