» Slobodan novčani tok za preduzeće (FCFF)


Inicijalni podaci


Operativni novčani tok (OCF)
Troškovi (E)
(T)
Promena neto obrtnog kapitala (ΔNWC)
Promene u investicijama (ΔI)

Rezultat


Slobodni novčani tok za preduzeće (FCFF)