» Kalkulátor volného cash flow pro firmu (FCFF)


Počáteční údaje


Prevádzkový peňažný tok (OCF)
Výdavky (E)
Dane (T)
Zmena v Čistom pracovnom kapitále (ΔNWC)
Zmeny v investíciach (ΔI)

Následek


Volný cash flow pro firmu (FCFF)

Viz také: