» Слободан новчани ток за предузеће (FCFF)


Иницијални подаци


Оперативни новчани ток (OCF)
Трошкови (E)
(T)
Промена нето обртног капитала (ΔNWC)
Промене у инвестицијама (ΔI)

Резултат


Слободни новчани ток за предузеће (FCFF)