» Fritt kassaflöde till företag (FCFF)


Indata


Verksamhetens likviditetsflöde (OCF)
Kostnader (E)
Skatter (T)
Förändring i nettoomsättningstillgångar (ΔNWC)
Placeringsförändringar (ΔI)

Resultat


Fritt kassaflöde till företag (FCFF)

Se även: