» Wolne przepływy pieniężne dla firmy (tzw. FCFF)


Wstępne dane


Operacyjny przepływ pieniężny (OCF)
Wydatki (E)
Podatki (T)
Zmiana w kapitału pracującego netto (ΔNWC)
Zmiana w inwestycjach (ΔI)

Wynik


Wolne przepływy środków pieniężnych dla przedsiębiorstwa (tzw. FCFF)

Zobacz także: