» Kalkulátor voľného hotovostného toku pre firmu (FCFF)


Počiatočné údaje


Prevádzkový peňažný tok (OCF)
Výdavky (E)
Dane (T)
Zmena v Čistom pracovnom kapitále (ΔNWC)
Zmeny v investíciach (ΔI)

Následok


Voľný tok hotovosti pre firmu (FCFF)

Pozri tiež: