» Kalkulátor Jensenovy alfy


Počáteční údaje


Roční výnos z investic (Ri) (ri)
 %
Bezriziková úroková míra (Rf) (rf)
 %
Beta portfolia (βi)
Roční výnos z tržní hodnoty (Rm) (rm)
 %

Následek


Jensenův alpha:
 %$$\alpha_{J}=r_{i}-\left [ r_{f}+\beta_{iM} \times (r_{M}-r_{f})\right ]$$