» Јенсенова алфа


Иницијални подаци


Годишњи поврат инвестиције (ri)
 %
Каматна стопа без ризика (rf)
 %
Бета коефицијент портфеља
Годишњи поврат упоредјивања тржишта (rm)
 %

Резултат


Јенсенова алфа:
 %

 


$$\alpha_{J}=r_{i}-\left [ r_{f}+\beta_{iM} \times (r_{M}-r_{f})\right ]$$