» Jensenova alfa


Počiatočné údaje


Očakávaný ročný výnos z investícií (R i) (ri)
 %
Bezriziková úroková miera (R f) (rf)
 %
Beta portfólia (βi)
Predpokladaný ročný výnos z trhovej hodnoty (R m) (rm)
 %

Následok


Jensenov alfa:
 %$$\alpha_{J}=r_{i}-\left [ r_{f}+\beta_{iM} \times (r_{M}-r_{f})\right ]$$