» Jensens alfa


Indata


Porteføljens avkastning (Ri) (ri)
 %
Avkastning på en risikofri eiendel (Rf) (rf)
 %
Porteføljens beta (βi)
Markedsporteføljens avkastning (Rm) (rm)
 %

Resultat


Jensens alfa:
 %

 


$$\alpha_{J}=r_{i}-\left [ r_{f}+\beta_{iM} \times (r_{M}-r_{f})\right ]$$