» Jensen alfa


Početni podaci


Godišnji povrat ulaganja (ri)
 %
Kamatna stopa bez rizika (rf)
 %
Beta omjer portfelja
Godišnji povrat na tržištu (rm)
 %

Rezultat


Jensen alfa:
 %$$\alpha_{J}=r_{i}-\left [ r_{f}+\beta_{iM} \times (r_{M}-r_{f})\right ]$$