» Kuboidna površina


Početni podaci$$S= 2(lw + wh + lh)$$


dužina (l)

Širina (w)

Visina (h)