» Površina kuboida


Inicijalni podaci$$S= 2(lw + wh + lh)$$


Dužina (l)

Širina (w)

Visina (h)