Všetky kalkulačky » P/E Pomer

Počiatočné údaje

 

Trhová cena za akciu:
Zisk na akciu (EPS):

Vypočítať EPS (voliteľne)

 
Čistý zisk:
Priemerné akcií:

Následok

 

Koeficient cena / výnos: