» Próg rentowności (BEP)


Wstępne dane


Koszty stałe (za okres)
Koszty zmienne (za jednostkę)
Przewidywane sprzedaży (w jednostkach)
Cena (za jednostkę)

Wynik


Zysk
Zysk (za jednostkę)
BEP ilościowy
BEP (cena)

Zobacz także: