» Omjer P / E (cijena i zarada)


Početni podaci


$$P/E=\frac{p}{EPS}$$


Tržišna cijena po dionici:
Zarada po dionici (EPS):

Izračunajte EPS (izborno)


Neto dohodak:
Prosječni udjeli u opticaju:

Rezultat


Omjer cijene i zarade: