» Finansal Rasyolar


İlk Veri


Bilanço ve Gelir Tablosu Numarları Giriniz

Dikkat! Yardım için, finansal oranın adının üzerine tıklanabilir!


İşletme Marjı - bir firmanın gelirlerinin (vergi öncesi) tüm değişken maliyetlerini (ücretler, hammadde vb.) kapsadıktan sonra ne kadarının kaldığını ölçen bir göstergedir. Düşük işletme marjı, bir satış düşüşünün karları silebileceği ve zarara neden olabileceği yüksek riski gösterir.

Kar Marjı - bir firmanın fiyatlandırma politikalarını ve maliyetleri kontrol etme yeteneğini gösteren bir göstergedir. Düşük kar marjı, satışlarda bir düşüşün karları silebileceği ve zarara neden olabileceği yüksek riski gösterir.

Duran Varlık Devir Hızı - bir işletmenin sabit varlıklarını gelir üretmek için ne kadar iyi kullandığını gösterir. Azalan oran, işletmenin tesis, ekipman veya diğer sabit varlıklara fazla yatırım yaptığını gösterebilir.

Toplam Varlık Devir Hızı - bir şirketin varlıklarını gelir/hasılat üretme verimliliğini ölçer.

Cari Oran - bir firmanın önümüzdeki 12 ay içinde borçlarını ödeyip ödeyemeyeceğini ölçer. Bir firmanın mevcut varlıkları mevcut borçlarına göre değerlendirir. Kabul edilebilir cari oranlar sektörden sektöre farklılık gösterir, ancak eğer mevcut borçlar mevcut varlıkları aşıyorsa (cari oran < 1), o zaman şirket kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamakta sorun yaşayabilir; cari oran çok yüksekse, o zaman şirket mevcut varlıklarını verimli bir şekilde kullanmıyor olabilir.

Hızlı Oran (Ayrıştırma Test Oranı olarak da bilinir), mevcut varlıkları mevcut yükümlülükleri kapatmak için yeterli olup olmadığını ölçer. Bu oran, bir şirketin kötü dönemlerde mevcut nakit veya hemen nakit eşdeğerlerle işlemleri sürdürme kapasitesini gösterir. Genellikle, ayrıştırma test oranı 1:1 veya daha yüksek olmalıdır.

Nakit Oranı - şirketin anlık borçları hemen kapatma hazırlığını gösterir.

Borç-Özsermaye Oranı (B/Ö) - bir firmanın varlıklarını finanse etmek için kullandığı öz sermayenin ve borcun göreli oranını gösterir. Bu oran aynı zamanda Risk, Kaldırma veya Kaldıraç olarak da bilinir.

Borç-Varlık Oranı (B/V) - bir firmanın öz kaynakları ile finanse ettiği varlıklarının oranını gösterir. Bu oran aynı zamanda Risk, Kaldırma veya Kaldıraç olarak da bilinir.

Varlık Getirisi (ROA) - bir firmanın varlıklarının gelir üretmedeki karlılığını gösterir. %5'in üzerindeki ROA'lar genellikle iyidir.

Özsermaye Getirisi (ROE) - ortak hisse sahiplerinin (pay sahiplerinin) özsermaye ilgisinin getiri oranını ölçer. %15-20 arası ROE genellikle iyidir.


Cari Varlıklar
dahil
– Nakit ve Benzerleri
– Menkul Kıymetler
– Stoklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar

Kısa Vadeli Borçlar
Topyekun borç
Toplam Sermaye

Net Satışlar
İşletme Geliri
Net Gelir

Karlılık Oranları


İşletme Marjı:
Kar Marjı:
Varlık Getirisi (ROA):
Özsermaye Getirisi (ROE):
Duran Varlık Devir Hızı:
Toplam Varlık Devir Hızı:

Likidite Oranları


Cari Oran:
Hızlı Oran:
Nakit Oranı:

Borç Oranları


Borç-Özsermaye Oranı:
Borç-Varlık Oranı: