» Nisbah Kewangan


Data Awal


Masukkan nombor daripada kunci kira-kira dan penyata pendapatan.

Perhatian! Untuk bantuan, klik pada nama nisbah kewangan!


Marginal Operasi - suatu ukuran yang menunjukkan sebahagian daripada pendapatan syarikat yang tersisa, sebelum cukai, selepas menampung semua kos pekerjaan operasinya (upah, bahan mentah, dll.). Ia menunjukkan sama ada syarikat mampu membayar kos tetapnya.

Marginal Keuntungan - petunjuk tentang dasar harga syarikat dan keupayaannya mengawal kos. Marginal keuntungan yang rendah menunjukkan risiko tinggi bahawa penurunan jualan akan memusnahkan keuntungan dan mengakibatkan kerugian.

Kelajuan Aset Tetap - menunjukkan sejauh mana perniagaan menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan jualan. Penurunan nisbah mungkin menunjukkan bahawa perniagaan telah melebihi dalam pelaburan dalam loji, peralatan, atau aset tetap lain.

Kelajuan Aset - mengukur kecekapan penggunaan aset syarikat dalam menghasilkan pendapatan jualan.

Nisbah Semasa - mengukur sama ada syarikat mempunyai sumber yang mencukupi untuk membayar hutang semasa dalam tempoh 12 bulan akan datang. Nisbah semasa yang boleh diterima berbeza dari industri ke industri, tetapi jika liabiliti semasa melebihi aset semasa (nisbah semasa < 1), maka syarikat mungkin menghadapi masalah untuk memenuhi liabiliti jangka pendeknya; jika nisbah semasa terlalu tinggi, maka syarikat mungkin tidak menggunakan aset semasa dengan cekap.

Nisbah Cepat - (juga dikenali sebagai Nisbah Asid-Cuba) mengukur sama ada terdapat aset semasa yang mencukupi untuk menampung liabiliti semasa. Nisbah ini menunjukkan kapasiti syarikat untuk mengekalkan operasi seperti biasa dengan simpanan tunai semasa atau hampir tunai dalam tempoh buruk. Secara umum, nisbah asid sepatutnya 1:1 atau lebih tinggi.

Nisbah Kewangan Tunai - menunjukkan keupayaan syarikat untuk segera menampung liabiliti semasa.

Liabiliti-ke-Ekuiti (D/E) - menunjukkan nisbah relatif antara ekuiti dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset syarikat. Nisbah ini juga dikenali sebagai Risiko, Pemgantungan atau Pelinciran.

Liabiliti-ke-Aset (D/A) - mengukur kemampuan syarikat untuk menampung perbelanjaan tetap jangka panjangnya dan mencapai pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang.

Pulangan-ke-Aset (ROA) - menunjukkan seberapa menguntungkan aset syarikat dalam menghasilkan pendapatan. ROA melebihi 5% pada umumnya dianggap baik.

Pulangan-ke-Ekuiti (ROE) - mengukur kadar pulangan pada kepentingan pemilik saham biasa (ekuiti). ROE sebanyak 15-20% pada umumnya dianggap baik.


Aset Semasa
termasuk
– Tunai dan yang setara dengannya
– Sekuriti boleh pasar
– Inventori
Aset Tetap
Jumlah Aset

Liabiliti Semasa
Jumlah hutang
Jumlah ekuiti

Jualan Bersih
Pendapatan Kendalian
Pendapatan bersih

Nisbah Keberuntungan


Margin Kendalian:
Margin Untung:
Pulangan Aset (ROA):
Pulangan Ekuiti (ROE):
Pusing Ganti Aset Tetap:
Jumlah Pusing Ganti Aset:

Nisbah Kecairan


Nisbah Semasa:
Nisbah Cepat atau Nisbah Ujian Asid:
Nisbah Tunai:

Nisbah Hutang


Hutang kepada Ekuiti (D/E):
Hutang kepada Aset (D/A):