» Indicatori financiari


Date inițiale


Introduceți cifre din bilanț și declarația de venit

Notă! Pentru ajutor, faceți clic pe numele ratelor financiare!


Marjă operațională - o măsură a proporției veniturilor unei companii care rămâne, înainte de taxe, după acoperirea tuturor costurilor variabile ale operațiunilor sale (salarii, materii prime, etc.). Arată dacă compania poate plăti costurile fixe.

Marja de profit - un indicator al politicii de prețuri a unei companii și a capacității sale de a controla costurile. O marjă de profit redusă indică un risc ridicat, că o scădere a vânzărilor va șterge profiturile și va duce la pierdere.

Cifra de afaceri a activelor fixe - indică cât de bine utilizează afacerea activele fixe pentru a genera vânzări. O rată în scădere poate indica că afacerea este suprainvestită în instalații, echipamente sau alte active fixe.

Cifra de afaceri totală a activelor - măsoară eficiența utilizării active a unei companii pentru a genera venituri din vânzări.

Raport curent - măsoară dacă o firmă are suficiente resurse pentru a-și plăti datoriile în următoarele 12 luni. Compară activele curente ale unei firme cu datoriile curente. Rapoartele curente acceptabile variază de la o industrie la alta, dar dacă datoriile curente depășesc activele curente (raportul curent < 1), atunci compania poate avea probleme în îndeplinirea obligațiilor pe termen scurt; dacă raportul curent este prea mare, atunci compania poate să nu folosească eficient activele curente.

Raport rapid - (numit și Raport acid-test) măsoară dacă există suficiente active curente pentru a acoperi datoriile curente. Acest raport indică capacitatea unei companii de a-și menține operațiunile în mod obișnuit cu numerar curent sau cu rezerve de numerar apropiate în perioadele dificile. În general, raportul acid-test ar trebui să fie 1:1 sau mai mare.

Raport în numerar - arată pregătirea companiei de a acoperi imediat datoriile curente.

Raport datorii-echitate (D/E) - indică proporția relativă a capitalului propriu și a datoriei utilizate pentru finanțarea activelor unei companii. Acest raport este cunoscut și sub numele de Risc, Levier sau Gearing.

Raport datorii-active (D/A) - măsoară solvabilitatea unei companii, adică capacitatea de a acoperi cheltuielile fixe pe termen lung și de a realiza expansiunea și creșterea pe termen lung.

Rentabilitate active (ROA) - arată cât de profitabile sunt activele unei companii în generarea de venituri. ROA-uri peste 5% sunt în general considerate bune.

Rentabilitate capitaluri proprii (ROE) - măsoară rata de returnare a interesului deținătorilor de acțiuni obișnuite. ROE-urile de 15-20% sunt în general considerate bune.


Active curente
incl.
– Numerar și echivalente
– Valori mobiliare tranzacționabile
– Inventarii
Active fixe
Active totale

Pasive curente
Datorie totală
Valoarea totală a capitalurilor proprii

Vânzări nete
Venit operațional
Venit net

Rată de rentabilitate


Marjă operațională:
Marjă de profit:
Rentabilitate active (ROA):
Rentabilitate capitaluri proprii (ROE):
Cifra de afaceri a activelor fixe:
Cifra de afaceri totală a activelor:

Rata lichidităților


Raport Curent:
Raport rapid/Raport acid-test:
Coeficient de numerar:

Coeficient de îndatorare


Raport datorii-echitate (D/E):
Raport datorii-active (D/A):