» Калькулятор трикутника


Первинні дані (3/6)°
°
°

Результат


Площа
периметр
напівпериметр
Висота ha
Висота hb
Висота hc
вписана окружність
описана окружність
медіана ma
медіана mb
медіана mc