» Univerzální kalkulátor trojúhelníku


Počáteční údaje (3/6)°
°
°

Následek


Obsah
Obvod
Půlobvod
Výška ha
Výška hb
Výška hc
Vnitřní poloměr
Obvodový poloměr
Mediána ma
Mediána mb
Mediána mc