» Trekantsberegning


Oprindelige data (3/6)°
°
°

Resultat


Areal
Omkreds
Halve omkreds
Højde ha
Højde hb
Højde hc
Radius af den indskrevne cirkel
Radius af den omskrevne cirkel
Median ma
Median mb
Median mc